Inburgering

NIEUWE START NEDERLANDS A0 – B1

Nieuwe Start Nederlands voor laagopgeleide anderstaligen A0-A2: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

Nieuwe Start Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen A0-A2: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

Nieuwe Start Nederlands A2-B1: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

De doelgr...

NIEUWE START NEDERLANDS A0 – B1

Nieuwe Start Nederlands voor laagopgeleide anderstaligen A0-A2: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

Nieuwe Start Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen A0-A2: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

Nieuwe Start Nederlands A2-B1: 2 cursistenboeken (deel 1 en 2) + e-learning

De doelgroep

De methode leidt op van A0 tot B1 en is geschikt voor midden en hoger opgeleiden anderstalige volwassenen.
De methode bestaat uit 2 onderdelen:

  1. De e-learning:  cursisten werken zelfstandig en zoveel mogelijk thuis aan de oefeningen. In het digitale programma ligt de nadruk op woordenschat, luisteren  en lezen. Ook worden oefeningen gemaakt om de grammatica te oefenen
  2. Het cursistenboek:  Het cursistenboek wordt vooral gebruikt in de les. Het cursistenboek bevat die onderdelen die niet digitaal kunnen worden gedaan, met name spreek en schrijfoefeningen.
    De nadruk ligt hierbij op de communicatieve vaardigheden.

Werken met Nieuwe Start Nederlands

De oefeningen zijn voornamelijk verwerkingsoefeningen van de stof die wordt aangeboden in het e-learningsprogramma. Het is daarom cruciaal dat  eerst de lessen in de e-learning wordt gemaakt.
De docent kan op deze manier goed zien welke stof wordt beheerst, en wat nog extra aandacht, uitleg en herhaling nodig heeft.
In de contacturen wordt voornamelijk uit het boek gewerkt.
De spreekoefeningen worden in tweetallen of kleine groepjes uitgevoerd, de schrijfoefeningen samen of individueel.

Differentiëren

Indien u met een heterogene groep werkt, zal niet de hele groep met hetzelfde thema  of dezelfde oefeningen bezig zijn.
U koppelt dan cursisten met een ongeveer gelijk taalniveau  en vorderingen in de e-learning aan elkaar om de oefeningen samen uit te voeren.
Een aantal van de oefeningen is ook geschikt om met de hele groep te doen. 

Nieuwe Start Nederlands voor laagopgeleide anderstaligen A0-A2

E-learning + 2 cursistenboek deel 1 (A1) en deel 2 (A2) + docenthandleiding (PDF)

Naast de Nieuwe Start Nederlands A0-A2 voor midden en hoger opgeleiden is er vanaf november 2019 ook een module voor lager opgeleiden beschikbaar. 
De werkwijze is gelijk voor alle Nieuwe Start Nederlands modules.

Wat is er anders?

De stappen zijn klein en er is veel herhaling en extra oefenmateriaal. De methode volgt het bekende ABCD-model, wat inhoudt dat er eerst met receptieve oefeningen wordt gewerkt (voornamelijk middels de e-learning) en vervolgens met productieve oefeningen (middels het fysieke boek). Daarom is het van groot belang dat de juiste oefeningen van de e-learning gedaan zijn voordat de bijbehorende oefeningen in het boek worden gedaan!

Nieuwe woordenschat wordt zoveel mogelijk aangeboden in de e-learning, zodat tijdens het werken met het boek in de les meer aandacht uit kan gaan naar het gebruiken van de nieuwe woordkennis. Een gelijksoortig uitgangspunt is aangehouden met betrekking tot het aanbieden van grammatica: in de e-learning worden nieuwe grammaticaonderwerpen uitgelegd en geoefend, waarna de uitleg in het boek nogmaals terugkomt en de nieuwe grammaticakennis functioneel kan worden toegepast.

Meer

Inburgering Er zijn 18 producten

Toont 1 - 18 van de 18 items
Toont 1 - 18 van de 18 items