Inburgering

NCB heeft verschillende methodes beschikbaar voor de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Zowel voor de inburgering en het staatsexamen zijn er boeken beschikbaar met bijbehorende e-learning waarmee zelfstandig op de computer geoefend kan worden met de lesstof.

 

De volgende methodes zijn beschikbaar:

 

  • Nieuwe Start! Nederlands voor laagopg...

NCB heeft verschillende methodes beschikbaar voor de inburgering van nieuwkomers in Nederland. Zowel voor de inburgering en het staatsexamen zijn er boeken beschikbaar met bijbehorende e-learning waarmee zelfstandig op de computer geoefend kan worden met de lesstof.

 

De volgende methodes zijn beschikbaar:

 

  • Nieuwe Start! Nederlands voor laagopgeleide of midden/hoogopgeleide anderstaligen (0 – A2)

Deze methode komt in twee varianten: één voor cursisten die laagopgeleid zijn en één voor cursisten die midden/hoogopgeleid zijn. De methode bestaat uit twee delen: het eerste deel werkt toe naar taalniveau A1 en het tweede deel naar A2. In het boek wordt voornamelijk geoefend met spreken en schrijven. Op de e-learning wordt geoefend met woordenschat, luisteren, lezen en grammatica. Het is de bedoeling dat de cursist eerst op de e-learning aan de les werkt, zodat in de klas dieper op de lesstof in gegaan kan worden.

 

  • Verschil tussen laagopgeleiden en midden/hoogopgeleiden

In het boek voor laagopgeleiden zijn de stappen kleiner en er is veel herhaling en extra oefenmateriaal. De methode volgt het bekende ABCD-model, wat inhoudt dat er eerst met receptieve oefeningen wordt gewerkt (voornamelijk middels de e-learning) en vervolgens met productieve oefeningen (middels het fysieke boek). Daarom is het van groot belang dat de juiste oefeningen van de e-learning gedaan zijn voordat de bijbehorende oefeningen in het boek worden gedaan! Nieuwe woordenschat wordt zoveel mogelijk aangeboden in de e-learning, zodat tijdens het werken met het boek in de les meer aandacht uit kan gaan naar het gebruiken van de nieuwe woordkennis. Een gelijksoortig uitgangspunt is aangehouden met betrekking tot het aanbieden van grammatica: in de e-learning worden nieuwe grammaticaonderwerpen uitgelegd en geoefend, waarna de uitleg in het boek nogmaals terugkomt en de nieuwe grammaticakennis functioneel kan worden toegepast.

 

  • Nieuwe Start! Nederlands voor het Staatsexamen (A2 – B1)

Deze methode is geschikt voor cursisten die onderweg zijn naar het staatsexamen. De methode bestaat uit twee delen. In het boek wordt voornamelijk geoefend met spreken en schrijven. Op de e-learning wordt geoefend met woordenschat, luisteren, lezen en grammatica. Het is de bedoeling dat de cursist eerst op de e-learning aan de les werkt, zodat in de klas dieper op de lesstof in gegaan kan worden.

 

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij

In het boek Kennis van de Nederlandse Maatschappij leren de cursisten alle informatie die ze nodig hebben voor het KNM-examen. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: van het koningshuis tot wonen in Nederland. Van geschiedenis tot politiek. De methode bestaat uit een boek en een e-learning.

 

  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt

In het boek Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt leren de cursisten alle informatie die ze nodig hebben voor het ONA-examen. Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod: van kwaliteiten tot solliciteren. Van werk zoeken en de werksfeer. De methode bestaat uit een boek en een e-learning.

Meer

Inburgering Er zijn geen producten in deze categorie.