Nieuwe Start! Rekenen

ISBN nummer: 9789055175109
Referentie:
Voorraad: Op voorraad

PDF bekijken

In Nieuwe Start! Rekenen gaan cursisten aan de slag met het ontwikkelen van hun rekenvaardigheid. Het boekbrengt cursisten op een referentieniveau van 1F of 2F. Het is daarom bijzonder geschikt als voorbereiding op de rekenexamens die afgenomen worden op het mbo.

Deze methode is een uitgebreide herziening van de methode Negen/twee. De negen modules van Negen/twee zijn samengevoegd tot één overzichtelijk boek dat samen met de docentenhandleiding en de e-learningmodule een zeer prettige rekenmethode vormt.

47,50 per stuk
  • Boek + E-learning

Nieuwe Start! Rekenen

47,50

Doelgroep

De methode gebruikt eenvoudige taal. Moeilijke begrippen worden uitgelegd. De methode is daarom zeer geschikt voor anderstalige cursisten, die geen basisonderwijs rekenen in Nederland hebben gevolgd. Uiteraard kunnen ook Nederlandstalige cursisten de methode gebruiken.

Voorkennis

Bij aanvang moet een cursist

  • getallen tot 1000 begrijpen en kunnen uitspreken;
  • begrip hebben van woorden zoals groot, klein, lang, kort, vroeg, laat, meer, minder;
  • kunnen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met getallen tot 100;
  • kunnen klokkijken op een analoge en op een digitale klok;
  • bekend zijn met de basale eenheden uur, minuut, meter, kilometer, kilo;
  • kunnen rekenen met geld.

Bij het docentenmateriaal is een intaketoets toegevoegd waarmee de voorkennis van een cursist getoetst kan worden. Deze toets heeft ook een aantal moeilijke opdrachten voor ieder thema, zodat getoetst kan worden of cursisten sommige thema’s eventueel kunnen overslaan.

Opbouw

Het boek bestaat uit acht thema’s die ieder bestaan uit een aantal lessen. De thema’s lopen op in moeilijkheid, maar staan grotendeels op zichzelf. Het is dus mogelijk om alleen een deel van het boek te gebruiken of lessen over te slaan als die voor een cursist niet relevant zijn.

Ieder onderwerp wordt duidelijk en met voorbeelden uitgelegd in de blauwe informatieblokken. Daarna volgt een aantal opdrachten om te oefenen met het onderwerp. Sommige opdrachten zijn gemarkeerd met een sterretje. Deze opdrachten zijn bedoeld voor sterkere cursisten. Opdrachten zonder sterretje bereiden voor op niveau 1F. Door ook de opdrachten met een sterretje te maken, wordt niveau 2F bereikt.

In het boek staat ook een aantal rekenpuzzels (op oranje achtergrond). Deze puzzels zijn bedoeld als extra uitdaging voor snelle cursisten. De docent wordt geadviseerd bij deze puzzels zo min mogelijk te helpen. De puzzels zijn niet verplicht voor het examenniveau.

Aan het eind van ieder thema staat een lijst waarin de cursist kan aangeven welke onderwerpen worden beheerst. Voor een aantal onderwerpen is extra oefenmateriaal beschikbaar op de bijbehorende e-learning. Daar staat ook een aantal printbare werkbladen.

Bij ieder thema hoort een toets. De toetsen staan in het docentenmateriaal. Op het overzicht achterin het boek kan de cursist invullen wat het resultaat van de toets was. Hierdoor is direct duidelijk welke onderdelen de cursist wel of niet beheerst.

Materiaal

Voor het hele boek is een potlood, een gum en een liniaal vereist. Ook een aantal kleurpotloden en een schaar komen soms van pas. Voor Thema 6 (Meten) zijn de volgende materialen nodig: een rolmaat, een meetlint en een keukenweegschaal. Voor Thema 8 (Kijken en tekenen) zijn kubusvormige blokjes en een dobbelsteen handig.

Bij dit boek hoort een e-learning. Wilt u toegang tot deze e-learning?

Stuur een e-mail naar support@ncbnet.nl met daarin de volgende gegevens:

  • uw gewenste inlognaam
  • uw gewenste wachtwoord (moet minimaal een kleine letter, een hoofdletter en een cijfer bevatten)
  • het factuurnummer (te vinden op uw factuur)
Heeft u al een account op de e-learning van NCB?

Dan kan de e-learning van dit boek op uw bestaande account worden toegevoegd.
Stuur daarvoor een e-mail met uw inlognaam en het factuurnummer naar support@ncbnet.nl.


Bestellen