Alfabetisering

Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en verstaan is een aparte methode beschikbaar. De methode gaat ervan uit dat cursisten pas kunnen leren lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. Daarom wordt in het materiaal in de beginfase zeer veel aandacht besteed aan het opbouwen en uitbreiden van de woordenschat.

Het einddoel van het totale pakket is dat de cursist die lees- en schrijfvaardigheden beheerst die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. Wat betreft spreek- en luistervaardigheid zijn cursisten in staat eenvoudige gesprekken te voeren in alledaagse situaties.

Het materiaal is zeer gevarieerd, bevat veel oefenstof en biedt woorden en begrippen aan die direct bruikbaar zijn in concrete situaties, zowel in de les als daarbuiten. De verschillende onderdelen bevatten werkbladen, die gekopieerd kunnen worden voor gebruik door cursisten. Al het materiaal bevat uitgebreide aan-wijzingen voor de docent en veel suggesties voor aanvullende oefeningen.

Zoeken