Retourbeleid

Het retourbeleid is opgenomen in onze algemene voorwaarden:
 

3. Klachten en retourzendingen

3.1 Klachten over geleverde goederen of diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan NCB Uitgeverij BV. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

3.2 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd - na toestemming van NCB Uitgeverij BV - indien is voldaan aan het bepaalde in art. 3.1, de zaken onbeschadigd zijn en in de originele verpakking met bekwame spoed worden teruggestuurd. Retouren worden alleen geaccepteerd tot 31 december na bestelling in het zelfde jaar.
 

Klik hier om de volledige algemene voorwaarden te lezen.