Alfabetisering

De alfabetiseringsmethode van NCB is 7/43. Met 7/43 leren analfabeten technisch lezen en schrijven. 7/43 bestaat uit zeven delen. In elk deel staan 6 of 7 basiswoorden centraal. In totaal komen er 43 basiswoorden aan bod. Voor het compleet doorwerken van 1 basiswoord is ongeveer 10-15 uur nodig, afhankelijk van de leerbaarheid van de cursist.

 

...

De alfabetiseringsmethode van NCB is 7/43. Met 7/43 leren analfabeten technisch lezen en schrijven. 7/43 bestaat uit zeven delen. In elk deel staan 6 of 7 basiswoorden centraal. In totaal komen er 43 basiswoorden aan bod. Voor het compleet doorwerken van 1 basiswoord is ongeveer 10-15 uur nodig, afhankelijk van de leerbaarheid van de cursist.

 

De methode 7/43 bestaat uit de volgende onderdelen:

 

  • 7/43 - Basisboeken (deel 1 t/m 7)

De basisboeken zijn geschikt voor het werken in klassikaal verband. Er staan weinig oefeningen in die zelfstandig uitgevoerd kunnen worden. Er is een docentenhandleiding te koop waarin aanwijzingen voor de oefeningen staan.

 

  • 7/43 - Extra (deel 1 t/m 7)

De Extra-boekjes zijn geschikt voor gedifferentieerd werken, waarbij zelfstandig schrijfoefeningen kunnen worden gedaan en samen gelezen kan worden. De boeken bevatten veel lees- en schrijfoefeningen en extra woordenschat. Er is een docentenhandleiding voor het gedifferentieerd werken met de boeken van 7/43 Extra. Per deel is er een didactische handleiding beschikbaar over de oefeningen.

 

  • 7/43 - Extra Audio cd’s (deel 1 t/m 7)

Bij 7/43 Extra horen audio cd’s waarop alle luisterfragmenten te horen zijn. Zowel de audio van de oefeningen, als de audio van de wisselrijtjes en de dictees staan op de cd. De cd is online beschikbaar.

 

  • 7/43 - E-learning (deel 1 t/m 7)

Met de e-learning kunnen cursisten thuis en in de klas zelfstandig oefenen met de basiswoorden. Hiervoor heeft NCB een eigen online e-learningplatform.

 

  • 7/43 - Leesboekjes (niveau 1 t/m 3)

De leesboekjes zijn geschikt om de cursisten meer te laten oefenen met lezen. Er zijn drie boekjes beschikbaar. Niveau 1 sluit aan bij de eerste drie delen van 7/43, niveau 2 hoort bij deel 4 en 5 van 7/43, en niveau 3 hoort bij deel 6 en 7.

 

  • 7/43 - Toetsen (deel 1 t/m 7)

Bij elk deel van 7/43 hoort ook een toets. Hiermee kan getoetst worden of de cursist de stof goed beheerst. Er is een algemene handleiding voor alle toetsen en een didactische handleiding per deel beschikbaar.

Meer

Alfabetisering Er zijn geen producten in deze categorie.