Nederlands

NCB heeft verschillende lesmethodes Nederlands voor verschillende leer- en taalniveaus. De methode Nieuwe Start! 0 - A2 is er voor zowel laagopgeleide cursisten als midden/hoogopgeleide cursisten. De methode A2 - B1 werkt toe naar de beheersing van het Nederlands op staatsexamenniveau. Naast deze methodes zijn er de lesmethodes Help! en Hogerop!...

NCB heeft verschillende lesmethodes Nederlands voor verschillende leer- en taalniveaus. De methode Nieuwe Start! 0 - A2 is er voor zowel laagopgeleide cursisten als midden/hoogopgeleide cursisten. De methode A2 - B1 werkt toe naar de beheersing van het Nederlands op staatsexamenniveau. Naast deze methodes zijn er de lesmethodes Help! en Hogerop! en een aantal andere NT2-lesmaterialen. De methodes van Nieuwe Start! Nederlands bevatten een e-learning waarmee thuis of in de klas zelfstandig op de computer geoefend kan worden met de lesstof.

 

De volgende methodes zijn beschikbaar:

 

  • Nieuwe Start! Nederlands voor laagopgeleide of midden/hoogopgeleide anderstaligen (0 – A2)

Deze methode komt in twee varianten: één voor cursisten die laagopgeleid zijn en één voor cursisten die midden/hoogopgeleid zijn. De methode bestaat uit twee delen: het eerste deel werkt toe naar taalniveau A1 en het tweede deel naar A2. In het boek wordt voornamelijk geoefend met spreken en schrijven. Op de e-learning wordt geoefend met woordenschat, luisteren, lezen en grammatica. Het is de bedoeling dat de cursist eerst op de e-learning aan de les werkt, zodat in de klas dieper op de lesstof in gegaan kan worden.

 

  • Verschil tussen laagopgeleiden en midden/hoogopgeleiden

In het boek voor laagopgeleiden zijn de stappen kleiner en er is veel herhaling en extra oefenmateriaal. De methode volgt het bekende ABCD-model, wat inhoudt dat er eerst met receptieve oefeningen wordt gewerkt (voornamelijk middels de e-learning) en vervolgens met productieve oefeningen (middels het fysieke boek). Daarom is het van groot belang dat de juiste oefeningen van de e-learning gedaan zijn voordat de bijbehorende oefeningen in het boek worden gedaan! Nieuwe woordenschat wordt zoveel mogelijk aangeboden in de e-learning, zodat tijdens het werken met het boek in de les meer aandacht uit kan gaan naar het gebruiken van de nieuwe woordkennis. Een gelijksoortig uitgangspunt is aangehouden met betrekking tot het aanbieden van grammatica: in de e-learning worden nieuwe grammaticaonderwerpen uitgelegd en geoefend, waarna de uitleg in het boek nogmaals terugkomt en de nieuwe grammaticakennis functioneel kan worden toegepast.

 

  • Nieuwe Start! Nederlands voor het Staatsexamen (A2 – B1)

Deze methode is geschikt voor cursisten die onderweg zijn naar het staatsexamen. De methode bestaat uit twee delen. In het boek wordt voornamelijk geoefend met spreken en schrijven. Op de e-learning wordt geoefend met woordenschat, luisteren, lezen en grammatica. Het is de bedoeling dat de cursist eerst op de e-learning aan de les werkt, zodat in de klas dieper op de lesstof in gegaan kan worden.

 

  • Help!
  • Hogerop!
  • Overige NT2-materialen
Meer

Nederlands Er zijn geen producten in deze categorie.