Toets 4 7/43 Thema 4 - nu van €5,14 voor €2,00

ISBN nummer: 9789055172115
Referentie: 2005004
Voorraad: 30 stuks

In dit toetsboek komen de volgende woorden aan de orde: school, bel, les, boek, uur, week.

Voor de didactische handleiding bij de toets kunt u een e-mail sturen naar uitgeverij@ncbnet.nl.

Eindredactie: U. Veenstra, M. Roos

2,00 per stuk
Gratis verzending binnen Nederland
  • Productomschrijving

Toets 4 7/43 Thema 4 - nu van €5,14 voor €2,00

2,00

In dit toetsboek komen de volgende woorden aan de orde: school, bel, les, boek, uur, week

Het doel van de leerstofafhankelijke toetsen is het signaleren en registeren van de voortgang van de cursist voor wat betreft de verschillende onderdelen van het alfabetiseringsproces, aangeboden in de methode 7/43. Een ander doel is inzicht krijgen in de vorderingen van de cursist en knelpunten in het alfabetiseringsproces tijdig opsporen, hetgeen hem de mogelijkheid biedt om de lessen bij te stellen. Zodoende kunnen alle onderdelen van het alfabetiseringsproces tot hun recht komen. 

De volgende onderdelen worden getoetst: 

  • Auditieve discriminatie, auditieve analyse en -synthese: de cursist kent het verschil tussen klanken en kan in een reeks van klanken een woord horen of de klanken in een woord
  • Visuele discriminatie: de cursist herkent bepaalde letters en woorden tussen andere letters en woorden
  • Technisch schrijven: motoriekbeheersing en het naschrijven van letters en woorden met behulp van een voorbeeld
  • Spelling: de cursist kan woorden en zinnen correct schrijven zonder voorbeeld
  • Leesvaardigheid: op woord- en zinsniveau
  • Leesvaardigheid: op tekstniveau, er wordt gekeken of de tekst begrepen wordt.
  • Leessnelheid: één minuut lezen: de cursisten lezen in één minuut zoveel mogelijk woorden van het toetsblad 'één minuut lezen'. De docent noteert de score op het scoreformulier. Aanvankelijk is het vooral de bedoeling de voortgang in het technisch lezen te bekijken door de scores van de verschillende toetsen met elkaar te vergelijken. Vanaf de toets bij thema 4 kan echter ook de leessnelheid als zodanig met de cursist besproken worden. Zonodig kan de docent dan gerichte adviezen geven aan de cursist.

Bestellen