Inburgering

‘Nieuwe Start!’ is een totaalmethode voor laagopgeleide beginnende leerders van het Nederlands en bereidt voor op het inburgeringsexamen. De serie begint met een algemeen deel.

Daarna zijn er verschillende trajecten mogelijk voor alle vereiste domeinen en op verschillende niveaus. Zo kan voor iedere inburgeraar een passend traject worden samengesteld.

Zoeken