Nieuwe Start! Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen 0-A2 deel 2 (e-learning)

Nieuw product

Cursisten kunnen zelfstandig (eventueel thuis) de Nederlandse taal leren door oefeningen te maken, zodat tijdens de lessen zo veel mogelijk aan communicatieve vaardigheden gewerkt kan worden.  

Meer details

€ 50.00

Meer informatie

Met de e-learning van Nieuwe Start Nederlands A0-A2 kunt u op de computer de leerstof oefenen.
De e-learning van bestaat uit thema's. Deze thema's zijn gelijk aan de thema's die in de 2 boeken worden behandeld: Kennismaken, Afspreken, Boodschappen doen, In de winkel, Uitgaan, Ergens naartoe, Vrije tijd, Wonen, Gezondheid, Mijn familie, Leren: school en studie, Aan het werk, Het nieuws en Toen, nu, straks.

Voordelen: 

  • Cursisten leren werken met de PC
  • Oefeningen kunnen zo vaak herhaald worden als men wil
  • De docent kan zien welke oefeningen problemen geven en waar extra ondersteuning nodig is.

De e-learning is voor 1 cursist te gebruiken. 

Vanaf het moment dat er wordt ingelogd gaan de 12 maanden lopen.

Wilt u meer informatie ontvangen over de e-learning die bij Nieuwe Start Nederlands A0-A2 hoort? 
Stuur ons een e- mail: uitgeverij@ncbnet.nl of neem telefonisch contact met ons op: 088-877 00 00.