7/43 - Deel 1 (boek + e-learning)

9981011 + e

Nieuw product

7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en doet dat in 7 thema's. De schrijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema's.

Wilt u toegang tot de e-learning? Zie hieronder. 

INKIJKPAGINA'S DOWNLOADEN

Meer details

€ 29.50

Meer informatie

7/43 - Alfabetisering

Voor migranten die analfabeet zijn en het Nederlands ook niet kunnen spreken en/of verstaan is een aparte methode beschikbaar. Deze methode gaat er van uit dat cursisten pas kunnen leren lezen en schrijven als ze eerst een aantal woorden en begrippen mondeling beheersen. 
7/43 is vooral gericht op het technisch leren lezen en schrijven en gaat uit van 7 thema's. De schrijfvaardigheid wordt aan de hand van 43 basiswoorden geoefend. Deze woorden passen binnen de 7 thema's. 

De thema's die aan bod komen:

 • Boodschappen doen en eten
 • Kleding
 • Lichaam
 • School en les
 • Huis
 • Keuken
 • Reizen

Het materiaal omvat 7 cursistenboeken, ingedeeld in 3 taalvaardigheidsniveaus en een docentenboek. 

Niveau 1 is bedoeld voor personen die aan het begin staan van het alfabetiseringstraject en helpen de cursist van Alfa 0 naar Alfa A. Hiervoor bieden we het volgende:

 • Boek Niveau 1, deel 1
 • Boek Niveau 1, deel 2
 • Boek Niveau 1, deel 3
 • Leesboekje bij 7/43, Niveau 1 (dit kunnen de cursisten lezen als ze de eerste 3 delen hebben afgerond)
 • Toets 1, 2 en 3 (om de delen 1, 2 en 3 te kunnen afsluiten)
 • E-learning per deel. Hiermee kunnen cursisten zelfstandig bezig.

Verder is er ook 7/43 extra. Dit is een uitbreidingsset op het al bestaande materiaal. Hiermee wordt per thema extra geoefend met de basiswoorden die in 7/43 aan bod zijn gekomen.

Bij dit boek hoort een e-learning. Wilt u toegang tot deze e-learning?
Stuur een e-mail naar support@ncbnet.nl met daarin de volgende gegevens:
- uw gewenste inlognaam
- uw gewenste wachtwoord
- het factuurnummer (te vinden op uw factuur)

Heeft u al een account op de e-learning van NCB?
Dan kan de e-learning van dit boek op uw bestaande account worden toegevoegd.
Stuur daarvoor een e-mail met uw inlognaam en het factuurnummer naar support@ncbnet.nl.